Welkom!

Welkom!

De piano is een rijk instrument. Op de piano kun je allerlei genres muziek ten gehore brengen.

Zelf speel ik van jongs af aan piano en ben gediplomeerd docerend musicus. Na mijn afgeronde studie Personeel & Arbeid aan de Haagse Hogeschool heb ik mij verder willen ontwikkelen als musicus en heb mijn conservatoriumstudie met als hoofdvak “piano” voltooid aan de Schumann Akademie. Mijn begeleiders waren met betrekking tot het uitvoerende gedeelte van het afstudeertraject de heer T. Hartsuiker, oud-directeur van de conservatoria te Utrecht en Amsterdam en de heer M. Pauwels, met betrekking tot de pianomethodiek, verbonden aan zowel het conservatorium te Amsterdam alsmede de Schumann Akademie.

Ik ben zelf verder verbonden aan de EPTA (European Piano Teachers Association).

Met veel enthousiasme geef ik reeds enige jaren pianoles aan kinderen en volwassenen.

Ik houd mij in het bijzonder graag bezig met de eerste beginselen van het pianospelen op een leuke en speelse wijze aan kinderen te onderrichten. Hiernaast werk ik enthousiast samen met de meer gevorderde pianostudenten aan de hand van het van te voren besproken op het individu gerichte repertoire.

Wilt u meer weten hoe ik te werk ga, mijn werkomgeving en de te bewandelen methodiek, dan kunt u een afspraak met mij maken voor een gratis eerste proefles.

pianolesleiden@hotmail.com of 06-1996 9851